ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ ΘΩΡΑΚΟΣ Η ΣΩΤΗΡΙΑ - Αθήνα

Φιλελλήνων, Αθήνα, 10558, ΑΤΤΙΚΗΣ
2107763490