ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΕΙΟ ΑΘΗΝΑΣ - Αθήνα
Νοσοκομειακή Φροντίδα - Αθήνα Αθήνα - ΑΤΤΙΚΗΣ

Διεύθυνση:

Τηλέφωνο: 2132052723

Γεωγραφικό πλάτος:

Γεωγραφικό μήκος:

ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΕΙΟ ΑΘΗΝΑΣ - Αθήνα

Περιγραφή - ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΕΙΟ ΑΘΗΝΑΣ - Αθήνα Νοσοκομειακή Φροντίδα - Αθήνα Αθήνα - ΑΤΤΙΚΗΣ

2132052724, 2132052737 (FAX), 2132052718, 2132052746, 2132052711, 2132052716