ΓΝΑ - ΠΟΛΥΚΛΙΝΙΚΗ - Αθήνα
Νοσοκομειακή Φροντίδα - Αθήνα Αθήνα - ΑΤΤΙΚΗΣ