ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΟΛΥΚΛΙΝΙΚΗ ΑΘΗΝΑΣ - Αθήνα
Νοσοκομειακή Φροντίδα - Αθήνα Αθήνα - ΑΤΤΙΚΗΣ